Aktualności transportowe


Na zwrot nadpłat Toll Collect jeszcze poczekamy

Na zwrot nadpłat Toll Collect jeszcze poczekamy


Jak można było przewidzieć państwo niemieckie nie spieszy się z dokonywaniem zwrotów nadpłat opłat drogowych Toll Collect w konsekwencji wyroku TSUE z dnia 28 października 2020 roku w sprawie oznaczonej sygnaturą C-321/19, dotyczącego bezprawnego uwzględniania kosztów utrzymania policji drogowej w stawkach opłat za przejazd po drogach płatnych objętych systemem Toll…

Czytaj więcej
Odstępstwa od rozporządzenia 561/2006

Odstępstwa od rozporządzenia 561/2006


Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Infrastruktury (Dz.U. 293) od dnia 4 marca 2022 r. do 2 kwietnia 2022 r. na terenie RP wprowadzono odstępstwa w krajowym i międzynarodowym przewozie drogowym od norm zawartych w rozporządzeniu 561/2006 • Dzienny czas prowadzenia wydłużono z 9(10) do 11 godzin, • dopuszczalny tygodniowy czas prowadzenia…

Czytaj więcej
TACHOGRAF – od 02.02.2022 dodatkowe obowiązki

TACHOGRAF – od 02.02.2022 dodatkowe obowiązki


W związku z wejściem w życie unijnego Pakietu Mobilności uruchomiono nowe procedury delegowania kierowców, z którymi nieodłącznie związany będzie zapis aktywności pry użyciu tachografu cyfrowego. W szczególności dane cyfrowe będą teraz służyły także przy ocenie prawidłowości delegowania kierowców, wyliczania ich czasu pracy, zagwarantowania należytych stawek wynagrodzenia itp. Z tego też…

Czytaj więcej
System IMI już działa

System IMI już działa


Od 2 lutego 2022 roku przewoźnicy będą zgłaszali delegowanie za pośrednictwem unijnego interfejsu publicznego IMI - tak jak zaplanowano to w przepisach dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1057 z dnia 15 lipca 2020. Powyższe oznacza, że od tego dnia przewoźnicy nie będą mieli obowiązku zgłaszać delegowania za pośrednictwem krajowych…

Czytaj więcej
Co przyniesie 2022 – Kalendarium zmian

Co przyniesie 2022 – Kalendarium zmian


TRANSPORT DROGOWY w 2022 – KALENDARIUM ZMIAN Z pewnością przyszły rok jawi się wielką zagadką, szczególnie dla przewoźników w transporcie międzynarodowym. Chociaż branża jest przyzwyczajona do ciągłych zmian, często rewolucyjnych (pamiętny MIlog czy LoiMacron), to takiej ilości zmian w tak krótkim czasie jeszcze nie było. Znaczne zaniepokojenie przewoźników oparte jest…

Czytaj więcej
Czy niemiecka zasada 3G dotyczy kierowców?

Czy niemiecka zasada 3G dotyczy kierowców?


Nowa ustawa o ochronie przed infekcjami (IfSG), która ma powstrzymać pandemię Covid-19, weszła w życie w Niemczech 24 listopada 2021 r. Nowe przepisy tzw. 3G opublikowano z krótkim wyprzedzeniem (bez typowego vacatio legis), w związku z czym nie do końca wiadomo, czy nowe regulacje faktycznie mają zastosowanie do pracowników spoza…

Czytaj więcej
NOWE PROPOZYCJE RZĄDU – ZMIANA PROJEKTU UTD

NOWE PROPOZYCJE RZĄDU – ZMIANA PROJEKTU UTD


W dniu 25.10.2021 odbyła się konferencja przedstawicieli zrzeszeń przewoźników i organizacji pracodawców z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Panem Rafałem Weberem  Dyrektorem Departamentu Transportu Drogowego P. Bogdanem Oleksiakiem. Celem konferencji było przedyskutowanie planowanych zmian w przepisach ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców, związanych z planowanym…

Czytaj więcej
Od 14.05.2021 nowe zasady w Niemczech dla zaszczepionych

Od 14.05.2021 nowe zasady w Niemczech dla zaszczepionych


Od 14 maja obowiązek testowania i kwarantanny przy wjeździe z kraju tzw. wysokiego ryzyka i obszarów o wysokiej zachorowalności nie będzie dotyczyć osób, które są ozdrowieńcami lub które zostały w pełni zaszczepione. Jako w pełni zaszczepione będą traktowane osoby, których drugie szczepienie* miało miejsce co najmniej 14 dniami wcześniej. Jak…

Czytaj więcej

Materiały partnerskie


9Lat doświadczenia
3650Udzielonych Porad prawnych
80Firm w stowarzyszeniu

Informacje o stowarzyszeniu

Pomysł powstania Stowarzyszenia powstał pod koniec 2011 roku - na spotkaniu z kilkudziesięcioma przedstawicielami przewoźników pojawiły się głosy, iż branża jest zmęczona wszechobecnymi kontrolami i karami, często niesłusznymi, z drugiej strony brakuje instytucji mogącej skutecznie i rzetelnie przeciwdziałać praktykom naginania prawa przez organy kontroli w celu zaspokojenia niezaspokojonego apetytu Skarbu…

Czytaj więcej

Wydarzenia


W dniu 19.06.2020 zapraszamy na spotkanie członków SPFT. Poruszone zostaną kwestie instrumentów finansowych niezbędnych do utrzymania działalności, np. dotacje, subwencje. Porozmawiamy również o wchodzącym w życie pakiecie mobilności - znamy…

Nasi partnerzy