Aktualności transportowe


20.03 – KIEROWCY ZAWODOWI BEZ KWARANTANNY

20.03 – KIEROWCY ZAWODOWI BEZ KWARANTANNY


KIEROWCA, KTÓRY POWRACA DO POLSKI W RAMACH ŚWIADCZENIA PRACY JEST ZWOLNIONY Z OBOWIĄZKU KWARANTANNY NIEZALEŻNIE OD TEGO, JAKIM POJAZDEM WRACA. W dniu 20 marca 2020 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia (Dz.U. 491 z 20202 roku) w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu epidemii. Zgodnie z przepisami par. 2…

Czytaj więcej
ODBLOKOWANIE GRANIC – ZMIANA ROZP. MZ

ODBLOKOWANIE GRANIC – ZMIANA ROZP. MZ


W związku z pogarszającą się sytuacją występującą na polskich przejściach granicznych, minister zdrowia Łukasz Szumowski zniósł obowiązek uzupełniania karty lokalizacyjnej dla tych, dla których nie przewiduje się kwarantanny. Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej…

Czytaj więcej
ODSTĘPSTWA MINISTERIALNE NIELEGALNE?

ODSTĘPSTWA MINISTERIALNE NIELEGALNE?


Na stronach Ministerstwa Infrastruktury w dniu 18 marca 2020 roku pojawiła się następująca informacja: Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk informuje, że Polska działając na podstawie art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego wprowadza tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów art. 6-7…

Czytaj więcej
TRANSPORT W CZASIE PANDEMII – aktualizacja

TRANSPORT W CZASIE PANDEMII – aktualizacja


w związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi odstępstw od przepisów związanych z czasem pracy kierowców, poniżej przedstawiamy wykaz państw, które zdecydowały się na warunkowe zniesienie kar za przekroczenie norm czasu: 1. Polska - Odstępstwa stosuje się od dnia 18 marca 2020 r. do dnia 16 kwietnia 2020 r.: - dzienny czas prowadzenia pojazdu…

Czytaj więcej
DO FRANCJI TYLKO Z CERTYFIKATEM

DO FRANCJI TYLKO Z CERTYFIKATEM


W następstwie ogłoszenia w dniu 17.03.2020 przez Prezydenta Republiki Francuskiej zamknięcia granic w celu zapewnienia funkcjonowania transportu drogowego, wprowadzono obowiązek posiadania przez kierowcę certyfikatu potwierdzającego zatrudnienie w przedsiębiorstwie transportowym. Francuskie organizacje branżowe zalecają, aby kierowcy wykonujący przewozy towarowe na terytorium Francji wypełnili dokument o nazwie Attestation de déplacement dérogatoire d’un…

Czytaj więcej
Delegowanie do NL – podsumowanie

Delegowanie do NL – podsumowanie


W ostatniej chwili (czyli 2 dni przed 1 marca) niderlandzkie Ministerstwo Spraw Społecznych i Zatrudnienia skorygowało system zgłoszeniowy pracowników delegowanych do NL poprzez wprowadzenie możliwości wskazania kierowcy jako przedstawiciela przedsiębiorstwa, bez określania miejsca pobytu na terytorium NL. Chociaż pozornie to rozwiązanie skutkuje brakiem konieczności wyznaczania przedstawiciela w NL należy się…

Czytaj więcej
Niderlandy – co z przedstawicielem?

Niderlandy – co z przedstawicielem?


Już 1 marca 2020 roku wchodzą w życie nowe regulacje Królestwa Niderlandów odnośnie delegowania pracowników przez zagraniczne przedsiębiorstwa. Głównym obowiązkiem będzie zgłaszanie faktu delegowania pracowników na terytorium Niderlandów za pośrednictwem strony internetowej https://www.postedworkers.nl. Główna wątpliwość dotyczy konieczności wyznaczania przedstawiciela (na wzór regulacji francuskich) przy delegowaniu do Niderlandów. Teoretycznie nie ma…

Czytaj więcej
Korekta rozliczenia MiLOG – zmiana SvEV od 01.01.2020

Korekta rozliczenia MiLOG – zmiana SvEV od 01.01.2020


Od 1 stycznia 2020 roku rozliczając wynagrodzenie minimalne dla kierowców podróżujących do Niemiec należy uwzględnić nowe stawki na wyżywienie i zakwaterowanie; zgodnie z przepisami rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zabezpieczenia społecznego (SvEV) z dnia 8 listopada 2019 roku. Nowe stawki kształtują się następująco: (a) wyżywienie: 258 Euro miesięcznie (8,60 Euro…

Czytaj więcej

Materiały partnerskie


9+Lat doświadczenia
3650+Udzielonych Porad prawnych
80+Firm w stowarzyszeniu

Informacje o stowarzyszeniu

Pomysł powstania Stowarzyszenia powstał pod koniec 2011 roku - na spotkaniu z kilkudziesięcioma przedstawicielami przewoźników pojawiły się głosy, iż branża jest zmęczona wszechobecnymi kontrolami i karami, często niesłusznymi, z drugiej strony brakuje instytucji mogącej skutecznie i rzetelnie przeciwdziałać praktykom naginania prawa przez organy kontroli w celu zaspokojenia niezaspokojonego apetytu Skarbu…

Czytaj więcej

Wydarzenia


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi…

Nasi partnerzy