Aktualności transportowe


Od 14.05.2021 nowe zasady w Niemczech dla zaszczepionych

Od 14.05.2021 nowe zasady w Niemczech dla zaszczepionych


Od 14 maja obowiązek testowania i kwarantanny przy wjeździe z kraju tzw. wysokiego ryzyka i obszarów o wysokiej zachorowalności nie będzie dotyczyć osób, które są ozdrowieńcami lub które zostały w pełni zaszczepione. Jako w pełni zaszczepione będą traktowane osoby, których drugie szczepienie* miało miejsce co najmniej 14 dniami wcześniej. Jak…

Czytaj więcej
ITD zawyża kary pieniężne – Wyrok WSA

ITD zawyża kary pieniężne – Wyrok WSA


WSA w Szczecinie wydał wyrok potwierdzający wadliwe stosowanie taryfikatora kar pieniężnych zawartego w załączniku nr 3 do ustawy o transporcie drogowym przez WSZYSTKIE ORGANY kontrolne w Polsce (ITD, PIP, UCS, Policja). Korzystna interpretacja została zamieszczona w wyroku sygn. II SA/Sz 824/20 po skardze złożonej w konsekwencji kontroli ITD w siedzibie…

Czytaj więcej
23.03 – NIEMCY i COVID – Zamieszania ciąg dalszy…

23.03 – NIEMCY i COVID – Zamieszania ciąg dalszy…


Z uwagi na zakwalifikowanie Polski do krajów wysokiego ryzyka Niemcy wprowadziły od niedzieli 21.03.2021 szereg ograniczeń, dotykających także kierowców w transporcie międzynarodowym. System nadzoru nad rozprzestrzenianiem się COVID'19 dla osób WJEŻDŻAJĄCYCH do Niemiec opiera się w Niemczech na dwóch filarach: obowiązek zgłoszeniowy i testowanie. W związku z powyższym Niemcy wprowadziły…

Czytaj więcej
16.03.2021 – Aktualizacja sytuacji w UE

16.03.2021 – Aktualizacja sytuacji w UE


Unia Europejska – w UE w dalszym ciągu zaleca się kierowcom posiadanie wystawionego przez pracodawcę Europejskiego Certyfikatu „Aneks 3” – w każdym przypadku realizacji transportu międzynarodowego. Dokument ten potwierdza obecność kierowcy w danym kraju w ramach transportu międzynarodowego. Dokument można znaleźć tutaj w kilku językach europejskich: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/certificate-for-international-transport-worker.zip Austria - od…

Czytaj więcej
Niemiecki system Einreisemeldung nie działa

Niemiecki system Einreisemeldung nie działa


Niemiecki system rejestracji cyfrowej na portalu https://www.einreiseanmeldung.de (DEA) jest chwilowo niedostępny. Prawdopodobnie praca systemu zgłoszeniowego została zakłócona z powodu cyberataków. Kierowcy ciężarówek, którzy muszą zgłosić przekroczenie granicy np. Z Austrii czy Francji do Niemiec, muszą skorzystać z zastępczego zgłoszenia na papierze (formularze w różnych językach dostępne tutaj: https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/K/Corona/ersatzmitteilung-einreiseanmeldung.pdf?__blob=publicationFile ) W…

Czytaj więcej
UE Transport w pandemii – aktualizacja 13.02

UE Transport w pandemii – aktualizacja 13.02


Unia Europejska - W UE w większości krajów wymaga się posiadania przez kierowcę certyfikatu potwierdzającego podróż w celach zawodowych - Aneks 3. Zaleca się jego posiadanie przez cały czas pracy w każdym kraju UE. Ten dokument potwierdza, że dana osoba jest w drodze do pracy w zakresie transportu międzynarodowego. Dokument…

Czytaj więcej
Niemcy – nowe restrykcje wjazdowe 25.01

Niemcy – nowe restrykcje wjazdowe 25.01


Niemieckie rozporządzenie w sprawie wjazdu przewiduje wyjątki dla pracowników w transgranicznym ruchu osobowym i towarowym , których zakres stosowania zależy od rodzaju obszaru ryzyka (obszar ryzyka, obszar o wysokiej zachorowalności lub obszary z wariantami wirusa). Obszary ryzyka z różnych kategorii są publikowane i aktualizowane przez Instytut Roberta Kocha pod adresem…

Czytaj więcej
Od 1.01.2021 w Danii płaca minimalna

Od 1.01.2021 w Danii płaca minimalna


Dla kierowców zarejestrowanych za granicą od dnia 1 stycznia 2021 roku wprowadzony zostaje obowiązek przestrzegania minimalnych duńskich przepisów socjalnych, w tym obowiązek zapewnienia płacy minimalnej, wynoszącej w chwili obecnej ok. 22,15 € za godzinę (164,96 DKK). Kary za nieprzestrzeganie przepisów mogą sięgać ponad 10 000 koron duńskich. Duński parlament uchwalił…

Czytaj więcej

Materiały partnerskie


9Lat doświadczenia
3650Udzielonych Porad prawnych
80Firm w stowarzyszeniu

Informacje o stowarzyszeniu

Pomysł powstania Stowarzyszenia powstał pod koniec 2011 roku - na spotkaniu z kilkudziesięcioma przedstawicielami przewoźników pojawiły się głosy, iż branża jest zmęczona wszechobecnymi kontrolami i karami, często niesłusznymi, z drugiej strony brakuje instytucji mogącej skutecznie i rzetelnie przeciwdziałać praktykom naginania prawa przez organy kontroli w celu zaspokojenia niezaspokojonego apetytu Skarbu…

Czytaj więcej

Wydarzenia


W dniu 19.06.2020 zapraszamy na spotkanie członków SPFT. Poruszone zostaną kwestie instrumentów finansowych niezbędnych do utrzymania działalności, np. dotacje, subwencje. Porozmawiamy również o wchodzącym w życie pakiecie mobilności - znamy…

Nasi partnerzy