Aktualności transportowe


Korekta rozliczenia MiLOG – zmiana SvEV od 01.01.2020

Korekta rozliczenia MiLOG – zmiana SvEV od 01.01.2020


Od 1 stycznia 2020 roku rozliczając wynagrodzenie minimalne dla kierowców podróżujących do Niemiec należy uwzględnić nowe stawki na wyżywienie i zakwaterowanie; zgodnie z przepisami rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zabezpieczenia społecznego (SvEV) z dnia 8 listopada 2019 roku. Nowe stawki kształtują się następująco: (a) wyżywienie: 258 Euro miesięcznie (8,60 Euro…

Czytaj więcej
Niderlandy – nowe zasady delegowania dla przewoźników

Niderlandy – nowe zasady delegowania dla przewoźników


Z dniem 1 marca 2020 roku Niderlandów wprowadza obowiązek zgłaszania pracowników delegowanych za pośrednictwem systemu elektronicznych, na podobnych zasadach jak to uczyniły Niemcy, Austria czy Francja. Pewną nowością jednak jest fakt, że Holandia wbrew regulacjom UE wprowadziła nowe obowiązki nie tylko dla delegowanych pracowników (osób pozostających w stosunku pracy), ale…

Czytaj więcej
Spotkanie SPFT

Spotkanie SPFT


Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 stycznia (piatek) o godzinie 17:00 w siedzibie SPFT odbędzie się spotkanie członków Stowarzyszenia SPFT. Tematem spotkania będą informacje Komisji Europejskiej na temat nowej wersji pakietu mobilności. Przedstawione zostaną także rozwiązania i pomysły na zmniejszenie stresu przewoźników związanego z planowanym wejściem nowych przepisów. Obecność nie…

Czytaj więcej
Publiczny transport zbiorowy – Deja Vu

Publiczny transport zbiorowy – Deja Vu


Jak co roku (od 7 lat) z końcem grudnia okazało się, że Polska nie jest gotowa na przyjęcie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i po raz kolejny istnieje pilna konieczność ustalenia dłuższego vacatio legis (okresu przejściowego), umożliwiającego funkcjonowanie transportu pasażerskiego na obecnych zasadach (zezwolenia + dopłaty). W ubiegłych latach panika…

Czytaj więcej
Firmy transportowe a BDO

Firmy transportowe a BDO


W dniu 1 stycznia 2020 roku zaczną obowiązywać regulacje dotyczące obowiązkowego wpisu do rejestru BDO (Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami). Chociaż z pozoru większość przedsiębiorstw transportowych nie podlega pod obowiązek rejestracji w BDO, jednakże analiza działalności dodatkowej i wspomagającej tych podmiotów (warsztaty, biura) może dać…

Czytaj więcej
Tryb OUT a „jazda warsztatowa”

Tryb OUT a „jazda warsztatowa”


Kontrole drogowe realizowane w okresie wakacyjnym (szczególnie w Niemczech i we Francji) ujawniły kolejną zmianę podejścia służb kontrolnych w zakresie interpretacji przepisów rozporządzenia 165/2014 (UE). W szczególności w zakresie zwiększonego zainteresowania służb kontrolnych znalazły się kwestie wykonywania przejazdów pojazdami ciężarowymi czy autobusami z uruchomioną opcją „OUT”. Tryb ten był dotychczas…

Czytaj więcej
Wyrok TSUE istotny – ale nie dla Małopolskiego WITD

Wyrok TSUE istotny – ale nie dla Małopolskiego WITD


Mylił się ten, kto sądził, iż wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-127/07, odnośnie bezprawnego obniżania dopuszczalnego nacisku osi do 10 lub 8 ton na niektórych polskich drogach (sprzeczność art. 41 ust. 1 i 2 ustawy o drogach publicznych z prawem UE) zmieni podejście organów kontroli. Wydaje się, że…

Czytaj więcej
Wyrok TSUE w sprawie nacisków osi – co dalej?

Wyrok TSUE w sprawie nacisków osi – co dalej?


W dniu 21 marca 2019 roku Trybuna Sprawiedliwości UE uznał, iż Polska wprowadzą powszechne obowiązujące ograniczenia dopuszczalnych nacisków osi na znakomitej części dróg publicznych naruszyła prawo UE, w szczególności art. 3 i 7 dyrektywy Rady nr 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 roku. Uznanie przepisów art. 41 ust. 1 i…

Czytaj więcej

Materiały partnerskie


9+Lat doświadczenia
3650+Udzielonych Porad prawnych
80+Firm w stowarzyszeniu

Informacje o stowarzyszeniu

Pomysł powstania Stowarzyszenia powstał pod koniec 2011 roku - na spotkaniu z kilkudziesięcioma przedstawicielami przewoźników pojawiły się głosy, iż branża jest zmęczona wszechobecnymi kontrolami i karami, często niesłusznymi, z drugiej strony brakuje instytucji mogącej skutecznie i rzetelnie przeciwdziałać praktykom naginania prawa przez organy kontroli w celu zaspokojenia niezaspokojonego apetytu Skarbu…

Czytaj więcej

Wydarzenia


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi…

Nasi partnerzy