Informacje o Stowarzyszeniu


Stowarzyszenie zawiązało się w 2011 roku w Szczecinie. Przewoźnicy będący założycielami SPFT uznali, że bieżące problemy, trudności i przeszkody w prowadzeniu działalności transportowej będą łatwiejsze do przezwyciężenia, gdy ich interesy będą reprezentowane przez powołaną do tego celu organizację. Nadto wspólne działanie w określonym celu, wzajemna pomoc i solidarność w walce o prawa przedsiębiorcy dodaje woli przetrwania w trudnym okresie gospodarczym i pozwala czuć się nieco spokojniej myśląc o jutrze.

Wśród Członków – założycieli Stowarzyszenia nie brakuje ludzi z ideałami, pomysłami na wspólne działania oraz chętnych do bezinteresownej, wzajemnej pomocy. Wpis do KRS otrzymaliśmy w sierpniu 2012 roku – zarząd SPFT podejmuje wszelkie działania zmierzające do ułatwienia prowadzenia tej nader skomplikowanej działalności poprzez spotkania szkoleniowe, publikacje, doradztwo indywidualne, pomoc sprzętowa itp  – zapraszamy wszystkich przewoźników, którym los polskiej branży nie jest obojętny. Im więcej nas będzie, tym większą siłę perswazji będziemy mieli w kontaktach z organami administracji publicznej.

Zarząd Stowarzyszenia (2020-2025):

  • Sebastian Paluch – Prezes Zarządu
  • Michał Teodorowicz – Zastępca Prezesa
  • Paweł Gąglewski – Komisja Rewizyjna
  • Ireneusz Wawrzyński – Komisja Rewizyjna
  • Artur Szklar  – Komisja Rewizyjna
Informacje o Stowarzyszeniu
Partner Główny

Sprawdź pozostałe wpisy