Informacje o stowarzyszeniu


Pomysł powstania Stowarzyszenia powstał pod koniec 2011 roku – na spotkaniu z kilkudziesięcioma przedstawicielami przewoźników pojawiły się głosy, iż branża jest zmęczona wszechobecnymi kontrolami i karami, często niesłusznymi, z drugiej strony brakuje instytucji mogącej skutecznie i rzetelnie przeciwdziałać praktykom naginania prawa przez organy kontroli w celu zaspokojenia niezaspokojonego apetytu Skarbu Państwa. Ponadto wspólne działanie w określonym celu, wzajemna pomoc i solidarność w walce o prawa przedsiębiorcy dodaje woli przetrwania w trudnym okresie gospodarczym i pozwala czuć się nieco spokojniej myśląc o jutrze.

Wśród członków – założycieli Stowarzyszenia nie brakuje ludzi z ideałami, pomysłami na wspólne działania oraz chętnych do bezinteresownej, wzajemnej pomocy. W lutym 2012 roku udało się zebrać odpowiednią ilość chętnych i złożono wniosek do KRS o rejestrację. Wpis do rejestru otrzymaliśmy w sierpniu 2012 roku – mam nadzieję, że nasze ambitne plany znajdą odzwierciedlenie w rzeczywistości – zapraszamy wszystkich przewoźników, którym los polskiej branży nie jest obojętny. Im więcej nas będzie, tym większą siłę perswazji będziemy mieli w kontaktach z organami administracji publicznej.

Zarząd Stowarzyszenia:

  • Sebastian Paluch – Prezes Zarządu
  • Paweł Szklar – Zastępca Prezesa
  • Janusz Grabowski – Komisja Rewizyjna
  • Ireneusz Nobis – Komisja Rewizyjna
  • Witold Wieczorek – Komisja Rewizyjna