W dniu 20.03.2024 r. Sąd Administracyjny w Kolonii (sygn. akt 14 K 6556/20) zapadł długo wyczekiwany wyrok dotyczący zasadności zwrotu nadpłat opłat drogowych Toll Collect, dotyczących lat 2016-2020. Wyrok ten co do zasady potwierdził, iż we wskazanym okresie stawki opłat drogowych były ustalane nieprawidłowo, na co zresztą 4 lata wcześniej zwrócił uwagę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku C-321/19. W niemieckim wyroku przyznano przewoźnikowi nie tylko prawo do żądania zwrotu nadpłaconej części opłaty drogowej, ale także przyznano wysokie odsetki. Niestety, zgodnie z obawami przewoźników, organ reprezentujący w sprawie państwo niemieckie – BALM (dawniej BAG) postanowił się nie poddawać i zaskarżył powyższe, korzystne dla przewoźników rozstrzygnięcie do Oberverwaltungsgericht – OVG (wyższego Sądu Administracyjnego) w Münster – procedowanie tej sprawy może się wydłużyć nawet o kolejne 12-18 miesięcy. Do uzyskania rozstrzygnięcia z OVG wszystkie postępowania dotyczące nadpłat za lata 2016-2020 będą w dalszym ciągu wstrzymane.