Zgodnie z obietnicą uprzejmie informuję, że SPFT zakupiło urządzenie szkoleniowe – Symulator tachografu z kartami treningowymi do szkoleń kierowców zawodowych w zakresie obsługi urządzenia rejestrującego. Od dzisiaj każdy z Członków SPFT może wypożyczyć NIEODPŁATNIE urządzenie szkoleniowe do przeszkolenia własnych kierowców. W celu umówienia odbioru urządzenia należy kontaktować się bezpośrednio z sekretariatem pod numerem 918137136. Należy pamiętać, że przed odbiorem walizki szkoleniowej jako mienia o dużej wartości wymaga się podpisania umowy użyczenia (nieodpłatnej) z SPFT. Z uwagi na potencjalne duże zainteresowanie informujemy, że maksymalny czas użyczenia urządzenia wynosi 4 dni.

Serdecznie zapraszamy!