W dniu 28 kwietnia wchodzi w życie nowelizacja kodeksu wykroczeń w Niemczech. Nowelizacja polega głównie na zwiększeniu wysokości grzywien. Ponadto wprowadzono procedury zakazu ruchu za niższe przekroczenia prędkości.  Najistotniejsze zmiany:

  • PRZEKROCZENIE PRĘDKOŚCI – na terenie zabudowanym o 21 km / h lub więcej skutkuje automatycznie miesięcznym zakazem jazdy. Te same kary obowiązują poza miastem (grzywna od 95 euro, zakaz prowadzenia pojazdu przez jeden miesiąc) po przekroczeniu dozwolonej prędkości o 26 km / h.
  • PAS RATUNKOWY – kierowcy blokujący w korku pas ratunkowy muszą liczyć się z grzywną 200 euro. Ponadto kontrolujący może nałożyć miesięczny zakaz prowadzenia pojazdu,
  • PAS AWARYJNY – bezzasadne zatrzymywanie się na pasie awaryjnym, parkowanie, korzystanie z przerw lub odpoczynków itp. kosztuje 240 euro i 1 miesiąc zakazu ruchu
  • PARKOWANIE – parkowanie w niedozwolonym miejscu kosztuje teraz 35 Euro (wcześniej 15 euro). Parkowania na drogach oznaczonych jako dojazdy straży pożarnej kosztuje już 55 euro. Parkowanie na miejscu parkingowym przeznaczonym dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także na parkingach przeznaczonych dla pojazdów elektrycznych kosztuje 55 euro.
  • MAPY GOOGLE I PODOBNE: korzystanie z aplikacji informującej o działaniu fotoradarów podczas jazdy kosztuje 75 euro.
  • POSTÓJ NA WŁĄCZONYM SILNIKU: Tworzenie niepotrzebnego hałasu i spalin kosztować będzie 100 euro.

Nowelizacja spotkała się z ostrą krytyką związków branżowych w Niemczech (np ADAC). Głównym zarzutem w stosunku do nowych przepisów jest to, że zakaz prowadzenia pojazdu jest orzekany z automatu, bez analizy faktycznego zagrożenia spowodowanego przez kierowcę. Pomimo fali krytyki, przepisy weszły w życie.

Pełny katalog grzywien w Niemczech: https://www.bussgeldkatalog.org/bussgeldkatalog.pdf