SPFT w ostatnich miesiącach otrzymało dziesiątki skarg od przewoźników na funkcjonariuszy lubuskiego Urzędu Celno – Skarbowego, którzy korzystając z niejasnych zapisów w ustawie o monitorowaniu przewozu drogowego wydają decyzje o obowiązku konwojowania bądź dotyczące celnego zamknięcia urzędowego ładunków bez jakiegokolwiek uzasadnienia. Prowadzi to do absurdalnych sytuacji, gdzie przewoźnik zarabiający na danym frachcie 2000 zł musi zapłacić 3000 zł za konwojowanie (gdzie tych środków nikt mu nie zrefunduje). Ponieważ ignorancja urzędników podejmujących takie decyzje nie może być akceptowana w państwie (ponoć) prawa, SPFT złożyło oficjalną skargę do Ministra Finansów na działanie podległych mu organów z wnioskiem o wszczęcie postępowania wyjaśniającego i podjęcie działań zmierzających do ujednolicenia procedur kontrolnych.