UK – DRASTYCZNY WZROST KAR ZA PRZEMYT IMIGRANTÓW

Z dniem 13 lutego 2023 r. (poniedziałek) zmienia się ustawa o karach cywilnych wobec kierowców i właścicieli ciężarówek za przewóz nielegalnych imigrantów. Przewidziano także dodatkowe sankcje będą nakładane za brak odpowiedniego zabezpieczenia pojazdu.

Ustawa wprowadza nowe kary dla osoby odpowiedzialnej za przewóz nielegalnego imigranta:

  • Pierwszy przypadek: Maksymalna kara za pierwsze naruszenie przepisów wyniesie 6000 funtów za osobę.
  • Recydywa: Wysokość kary za drugie i kolejne naruszenie przepisów w ciągu ostatnich 5 lat wzrośnie do maksymalnie 10.000 funtów;
  • Suma kar z tytułu jednej kontroli łącznie nie może przekroczyć odpowiednio 12.000 (kierowca) i 20.000 (firma) funtów.

Nowelizacja przewiduje także nowe stawki kar dla osoby odpowiedzialnej za naruszenie obowiązku zabezpieczenia pojazdu ciężarowego (kierowcy):

  • Pierwsze naruszenie: Maksymalna kara wyniesie 1500 funtów
  • Recydywa: 3000 funtów za drugie oraz 6000 funtów za trzecie i każde kolejne naruszenie w ciągu ostatnich pięciu lat.
  • Suma kar z tytułu jednej kontroli drogowej wyniesie kolejno 3000, 6000 i 12.000 funtów.

Nowe regulacje szczegółowo określają przypadki, w których ukarany może wnioskować o złagodzenie sankcji:

  • Kierowca ukarany za przewóz nielegalnego imigranta może wnioskować o obniżenie kary o 50%, jeśli udowodni przestrzeganie procedur i  przepisów bezpieczeństwa. Kolejna obniżka w wysokości dalszych 50% przysługuje obwinionemu, jeśli podmiot wykonujący przewóz uczestniczy w programie akredytacji kar cywilnych.
  • Przedsiębiorstwo ukarane za niedostateczne zabezpieczenie pojazdu ciężarowego może liczyć na obniżenie kary o 50%, jeżeli udowodni podjęcie działań zmierzających do zapewnienia przestrzegania procedur i przepisów bezpieczeństwa (wówczas obniżka dla kierowcy w tym samym zakresie nie może zostać zastosowana). Dalsze obniżenie kary o 50% możliwe wówczas, gdy podmiot uczestniczy w systemie akredytacji kar cywilnych.

Na wniosek ukaranego przed nałożeniem kary pieniężnej organ będzie oceniał sytuację majątkową przy ustalaniu wymiaru kary. Sekretarz stanu nie będzie zobowiązany jednak do analizy sytuacji finansowej jeśli zainteresowany nie dostarczy właściwych dowodów, pozwalających określić rzeczywistą sytuację finansową osoby fizycznej lub przedsiębiorstwa. Sekretarz stanu będzie mógł także podjąć decyzję o odstąpieniu od nałożenia kary, jak i będzie mógł wziąć pod uwagę wszelkie inne czynniki, które uzna za właściwe przy ustalaniu jej wysokości.

Na rządowych stronach internetowych przygotowano wielojęzyczne szczegółowe informatory na temat zmian w przepisach oraz obowiązków kierowcy i przewoźnika. Szczegóły do pobrania pod tym linkiem: https://www.gov.uk/government/publications/clandestine-entrant-civil-penalty-scheme