W związku z wejściem w życie unijnego Pakietu Mobilności uruchomiono nowe procedury delegowania kierowców, z którymi nieodłącznie związany będzie zapis aktywności pry użyciu tachografu cyfrowego. W szczególności dane cyfrowe będą teraz służyły także przy ocenie prawidłowości delegowania kierowców, wyliczania ich czasu pracy, zagwarantowania należytych stawek wynagrodzenia itp. Z tego też powodu zapis miejsc rozpoczęcia i zakończenia pracy w tachografie nabiera zupełnie innego znaczenia jak dotychczas to miało miejsce. Na jego podstawie bowiem kontroler będzie mógł jednoznacznie ustalić jaki rodzaj przewozu wykonujemy, ile dni spędzamy w określonym Pańskie Członkowskim oraz jak długo świadczymy pracę w każdym kraju. W konsekwencji od 2 lutego 2022 wprowadzono nowy przepis dotyczący obsługi tachografu w brzmieniu następującym: Od dnia 2 lutego 2022 r. kierowca na początku pierwszego postoju po przekroczeniu granicy państwa członkowskiego wprowadza również symbol państwa, do którego wjechał. Ten pierwszy postój odbywa się w najbliższym możliwym miejscu postoju na granicy lub po jej przekroczeniu. W przypadku gdy przekraczanie granicy państwa członkowskiego odbywa się na promie lub w pociągu, kierowca wprowadza symbol państwa w porcie lub na stacji przybycia. Kierowcy nie muszą wprowadzać informacji jeśli tachograf rejestruje automatycznie dane dotyczące lokalizacji.
Warto również podkreślić, że o ile niewłaściwy wpis miejsca rozpoczęcia / zakończenia w tachografie dotychczas był traktowany bardziej jako naruszenie porządkowe niż celowe, co wiązało się zwykle z niskimi karami pieniężnymi, to od 02.02.2022 wadliwe wpisy będą rozpatrywane jako naruszenie zasad dokumentowania delegowania, co może skończyć się wysokimi karami za utrudnianie kontroli regulacji socjalnych związanych z delegowaniem do innego Państwa Członkowskiego.