Od 2 lutego 2022 roku przewoźnicy będą zgłaszali delegowanie za pośrednictwem unijnego interfejsu publicznego IMI – tak jak zaplanowano to w przepisach dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1057 z dnia 15 lipca 2020. Powyższe oznacza, że od tego dnia przewoźnicy nie będą mieli obowiązku zgłaszać delegowania za pośrednictwem krajowych systemów delegowania, takich jak niemiecki Meldeportal czy francuski – Sipsi (przynajmniej teoretycznie).

Przede wszystkim należy od nowa zgłosić wszystkich kierowców do wspólnego systemu delegowania IMI, niezależnie od faktu, że kierowcy dysponują jeszcze „ważnymi” zgłoszeniami do rejestrów krajowych.

Co ważne, IMI wprowadza ujednolicony zakres informacji, które przewoźnik musi przekazać w trakcie składania deklaracji o delegowaniu pracownika. Zgłoszenie będzie wymagane wyłącznie dla pracowników delegowanych, tj. wykonujących przewozy typu cross-trade oraz kabotażowe (a w niektórych przypadkach także kombinowane). O tym, kto będzie pracownikiem delegowanym w transporcie, szczegółowo wyjaśnia najnowsza interpretacja Komisji Europejskiej zawarta na stronie: www.csk.pl/files/guidance-on-posting-of-drivers_final.pdf

Oprócz wszelkich procedur zgłoszeniowych, portal IMI będzie pośredniczył w wymianie informacji pomiędzy organem kontroli a przewoźnikiem w razie jakiejkolwiek kontroli kwestii związanych z delegowaniem. Od 2 lutego bowiem przewoźnik będzie miał obowiązek przesyłać wymagane dokumenty na każde żądanie uprawnionego organu administracji państwa, do którego kierowca został oddelegowany. Powyższe oznacza, że w konsekwencji każdej kontroli drogowej związanej z warunkami zatrudnienia jeżeli dany organ uzna, że okazane przez kierowcę dokumenty w momencie kontroli są niewystarczające, może zażądać przy użyciu nowego systemu dostarczenia dodatkowych dokumentów. Analogicznie w odpowiedzi każdy przewoźnik będzie miał do dyspozycji opcję przesyłu dokumentów do tego organu.

Cały proces rejestracji i zgłoszenia nie jest skomplikowany – odbywa się także w języku polskim. Do rejestracji i zgłoszenia służyć będą dwie strony internetowe:

Najbardziej czasochłonne będzie sporządzenie pełnej listy kierowców, gdzie wymagać się będzie następujących danych: imię, nazwisko, adres, daty wydania prawa jazdy, data ważności prawa jazdy,  data ważności dokumentu tożsamości, numer i typ dokumentu, kraj wydania dokumentu tożsamości, numer karty kierowcy, data rozpoczęcia umowy o pracę oraz wskazanie prawa właściwego dla umowy o pracę.

Formularz zgłoszeniowy wymaga zdefiniowania kraju do którego kierowca będzie delegowany, daty rozpoczęcia delegowania, typ transportu praz wskazania osoby do kontaktu. Jeżeli kierowca będzie delegowany do różnych krajów, należy sporządzić odpowiednią ilość zgłoszeń (odpowiednio do ilości krajów).  W przeciwieństwie do dotychczasowych praktyk nie musi to być jednak osoba biegle posługująca się językiem kraju, do którego kierowca jest delegowany (brak obowiązku posiadania przedstawiciela w kraju delegowania). W systemie definiuje się okres delegowania, który może trwać zarówno jeden dzień, jak i maksymalnie 6 miesięcy). Po upływie tego okresu należy zgłoszenie przedłużyć.

Po dokonaniu zgłoszenia należy kierowcę wyposażyć w potwierdzenie dokonania zgłoszenia w formie elektronicznej lub papierowej (z kodem QR).

Opracowana przez CSK instrukcja znajduje się tutaj:

www.csk.pl/files/24.01.2022_IMI_INTERFACE.pdf