W dniu 12.06.2020 odbyło się kolejne spotkanie Członków SPFT, poświęcone aktualnej sytuacji w transporcie. W szczególności omówiono zbliżający się wielkimi krokami pakiet mobilności i ewentualne skutki związane z jego wejściem dla polskiej branży transportowej. Podsumowując: to co Niemcy i Francuzi bezowocnie próbowali od kilku lat (czyli „pozbycie” się wschodnich przewoźników z rynków zachodniej Europy), chyba w końcu przyniesie efekt. Przede wszystkim zmiany dotkną:

1. Odpoczynków tygodniowych
2. Zasad dokumentowania odstępstw
3. Zasad rejestracji czasu prowadzenia i przekraczania granic
4. Kwestii delegowania,
5. Znacznego utrudnienia realizacji kabotażu,
6. Małych przewoźników – obowiązek licencjonowania pojazdów powyżej 2,5 t dmc
7. Wprowadzenie obowiązku rejestrowania aktywności w busach powyżej 2,5 t dmc (w transporcie międzynarodowym).

Nie oznacza to, że wszystkie zmiany są negatywne – Komisja wprowadziła wiele przepisów ułatwiających działalność transportową, ale nie zmieniają one ogólnego negatywnego oddziaływania nowych regulacji na wschodnioeuropejskich przewoźników.

O czym mówiliśmy na spotkaniu dowiesz się z prezentacji:

www.csk.szczecin.pl/flash/SPFT/index.html