W dniu 22 marca 2019 roku odbyło się kolejne spotkanie Członków SPFT – zebranie skupiło się przede wszystkim na nowych regulacjach transportowych, szczególnie hiszpańskich oraz francuskich. Ponadto szczegółowo omówiono „nowy” taryfikator ustawy  o transporcie drogowym i przedstawiono sposoby na uchronienie się od utraty dobrej reputacji w przyszłości. Dla zainteresowanych poniżej prezentacja ze spotkania -przedstawiono w niej w formie skróconej tematykę zebrania.

Prezentacja  – Spotkanie SPFT 25|03|2019