Chociaż Członkowie naszego Stowarzyszenia to zwykle bardzo zapracowani przedsiębiorcy, to w ostatnie święta znaleźli oni czas, chęci i co najważniejsze: fundusze, dzięki którym udało się zorganizować piękne paczki dla dzieci z trudną sytuacją rodzinną. Zarząd jednomyślnie zaakceptował pomysł wspólnego wykonania paczek dla dzieci z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Waniorowie. Ośrodek jest placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży, którzy z powodu sytuacji życiowej, zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym zagrożone są niedostosowaniem społecznym i wymagają specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i socjoterapii. Wychowankowie otrzymują w placówce wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Jest nam niezwykle miło, że mogliśmy tym drobnym gestem sprawić tyle szczerej radości wychowankom Ośrodka. Obiecujemy pamiętać o Was w przyszłości!

Szczególne podziękowania składam na ręce Panów: Michała Teodorowicza i Ireneusza Wawrzyńskiego, którzy wspólnie wykonali paczki oraz skoordynowali proces logistyczny dostarczenia paczek w terminie do Ośrodka.

Poniżej relacja zaczerpnięta ze strony ośrodka: http://www.mos.waniorowo.pl/

*****

„Czasem wdzięczność trudno jest ubrać w słowa … wtedy proste – dziękujemy – zawiera wszystko co chcemy wyrazić”

W tym roku Mikołaj był dla nas bardzo łaskawy, ponieważ otrzymaliśmy kolejne wspaniałe paczki świąteczno–noworoczne z kosmetykami, przyborami szkolnymi oraz słodyczami. Paczki zostały ufundowane przez członków Stowarzyszenia Polskie Forum Transportu z siedzibą w Szczecinie. Świąteczne prezenty zostały osobiście do nas przywiezione przez pana Michała Teodorowicza i pana Ireneusza Wawrzyńskiego. Na ręce obu Panów złożyliśmy serdeczne podziękowanie dla członków SPFT za otrzymane prezenty, który sprawiły nam ogromną radość w tym magicznym świąteczno–noworocznym czasie.