Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Infrastruktury (Dz.U. 293) od dnia 4 marca 2022 r. do 2 kwietnia 2022 r. na terenie RP wprowadzono odstępstwa w krajowym i międzynarodowym przewozie drogowym od norm zawartych w rozporządzeniu 561/2006
• Dzienny czas prowadzenia wydłużono z 9(10) do 11 godzin,
• dopuszczalny tygodniowy czas prowadzenia wydłużono z 56 do 60 godzin,
• dwutygodniowy czas prowadzenia wydłużono z 90 do 96 godzin,
• dopuszczalny czas prowadzenia bez przerwy wydłużono z 4,5 do 5,5 godziny.

Ponadto zezwolono na wykorzystanie regularnego odpoczynku tygodniowego w kabinie pojazdu. Co ważne, odstępstwa obowiązują wyłącznie w przewozach realizowanych po terytorium Polski. Wyjeżdżając z Polski należy stosować się do standardowych regulacji. Po skorzystaniu z odstępstwa należy obowiązkowo dokonać stosownego opisu na wydruku (lub spodniej stronie wykresówki). Opis powinien mieć postać następującą:

– W Polsce – w dniu ………… realizacja przewozu na podstawie odstępstwa wprowadzonego w Polsce Dz.U. 293,  Artykuł 14, Ustęp 2 rozporządzenia 561/2006.

– Za Granicą – On ……. performance of the carriage on the grounds of exception implemented in Poland J.o.L. 293, Article 14 paragraph 2 of the Council Regulation 561/2006