Członkowie Stowarzyszenia zwracają uwagę na przypadki niejasnych procedur kierowania pojazdów przez inspektorów transportu drogowego do konkretnych warsztatów zajmujących się naprawą tachografów, w celu dokonania sprawdzenia i kontroli instalacji urządzenia rejestrującego. Należy przypomnieć, iż zgodnie z art. 38 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 165/2014 w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym jeżeli w wyniku kontroli funkcjonariusze służb kontrolnych znajdą wystarczające dowody pozwalające podejrzewać, że dokonano manipulacji, są oni upoważnieni do skierowania pojazdu do zatwierdzonego warsztatu w celu przeprowadzenia dodatkowych badań służących ustaleniu w szczególności, czy tachograf:

a) działa poprawnie;
b) prawidłowo rejestruje i przechowuje dane, i czy poprawne są parametry kalibracji.

Jak wynika z informacji ogólnodostępnych, organy Inspekcji nie ustaliły sposobu wyboru warsztatów w trakcie wykonywania czynności kontrolnych przez Inspektorów ITD, zatem niejasny pozostaje algorytm wyboru takiego a nie innego miejsca naprawy czy sprawdzenia. Co bardziej bulwersujące, usługi wykonywane przez niektóre warsztaty na „zlecenie” kontrolerów są często kilkukrotnie wyższe niż te same usługi na wolnym rynku. Aby zweryfikować informacje pochodzące od naszych członków prosimy przewoźników, którzy wykonywali jakiekolwiek zlecenia na polecenie Inspektora ITD w zakładzie zajmującym się kalibracją i naprawą tachografów, do przesyłania kopii faktur za usługę – dane dotyczące firmy czy numeru faktury można oczywiście wykasować – nas interesuje wyłącznie kwestia sposobu naliczania opłat za usługę. Gwarantujemy całkowitą dyskrecję przy dalszych naszych działaniach związanych z powyższym tematem. Ponadto do poszczególnych WITD, warsztatów i GITD wysłano formalne wnioski o przedstawienie stosownych informacji. Po uzyskaniu odpowiedzi niezwłocznie zamieścimy stosowne informacje w naszym serwisie WWW.