Unia Europejska – w UE w dalszym ciągu zaleca się kierowcom posiadanie wystawionego przez pracodawcę Europejskiego Certyfikatu „Aneks 3” – w każdym przypadku realizacji transportu międzynarodowego. Dokument ten potwierdza obecność kierowcy w danym kraju w ramach transportu międzynarodowego. Dokument można znaleźć tutaj w kilku językach europejskich: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/certificate-for-international-transport-worker.zip

Austria – od 10.02.2021 wprowadzono ogólny obowiązek zgłoszenia wjazdu na terytorium Austrii. Przepisy te nie mają jednak zastosowania do kierowców wykonujących przewóz towarów lub osób. Kierowcy przekraczający granicę bez ciężarówki objęci są obowiązkiem wcześniejszego zgłoszenia oraz okazania negatywnego wyniku testu. Tutaj można wypełnić formularz online w języku angielskim i niemieckim: https://entry.ptc.gv.at/en.html . Kierowcy muszą również posiadać certyfikat europejski Annex 3. Od poniedziałku 22.02.2021 r. na autostradzie Műnster-Nord (w kierunku Innsbruck) funkcjonuje stacja testowania COVID w ramach kampanii „Testy Tyrolskie” specjalnie dla kierowców ciężarówek.

Belgia – Od 13 lutego 2021 r. kierowcy zawodowi przebywający w Belgii w ramach wykonywania swoich obowiązków zawodowych zwolnieni są z obowiązku okazania tzw. „Deklaracji Honorowej”. Zamiast niej należy mieć przygotowane do kontroli dokumenty przewozowe i inne dokumenty stanowiące dowód wykonywania działalności (licencja itp.). Pracownicy przygraniczni muszą w dalszym ciągu wypełnić deklarację – wyjątek bowiem dotyczy tylko kierowców podczas wykonywania ich pracy. Belgijski „Formularz lokalizatora pasażerów” dotyczy również kierowców ciężarówek –  obowiązuje on wyłącznie w sytuacji, gdy kierowca przebywa na terytorium Belgii dłużej niż 48 godzin.

Formularz lokalizacyjny: https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form

Czechy – Zagraniczni kierowcy ciężarówek muszą mieć w pojeździe następujące dokumenty:  umowa o pracę, prawo jazdy z kodem 95 oraz dokument potwierdzający ich status kierowcy międzynarodowego. Formularz można pobrać tutaj: https://www.iru.org/apps/cms-filesystem-action?file=/flashinfo/irtw%20form%20CZ%20EN.pdf

Francja – Od poniedziałku 22.02.2021 kierowcy ciężarówek jadący z Wielkiej Brytanii do Francji nie muszą posiadać zaświadczenia o negatywnym wyniku testu COVID jeśli spędzili na wyspie mniej niż 48 godzin. Kierowcy, którzy przebywali w Irlandii krócej niż 48 godzin, także nie muszą poddawać się testowaniu. Muszą jednak istnieć jednoznaczne dokumenty potwierdzające, że dana osoba przebywała w Wielkiej Brytanii lub Irlandii krócej niż 48 godzin. Np. operatorzy promowi rozdają formularze z datą i godziną przybycia. Kierowca, który był w Irlandii dłużej niż 48 godzin, musi przed wjazdem na prom przedstawić dowód testowania nie starszy niż 72 godziny od wypłynięcia z portu w Wielkiej Brytanii. W przypadku kierowców przebywających ponad 48 godzin w Wielkiej Brytanii, należy także przedstawić negatywny wynik testu Covid. Bezpłatne testy są nadal dostępne – więcej na stronach informacyjnych, które można znaleźć tutaj: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deplacement-des-transporteurs-routiers-internationaux

Niemcy – Kierowcy ciężarówek, którzy byli w „obszarze z mutacjami COVID” (Francja – Departament Moselle, Irlandia, Austria / Obszar Tyrol, Słowacja, Czechy, Wielka Brytania) w ciągu ostatnich 10 dni i chcą podróżować do Niemiec, muszą zarejestrować się na stronie internetowej einreisemeldung.de. i przedstawić negatywny wynik testu COVID nie starszy niż 48 godzin.  W przypadku pobytu w krajach o wysokiej zachorowalności (Albania, Estonia, Łotwa, Mołdawia, Macedonia, Szwecja, Serbia, Słowenia, Węgry) kierowcy nie mają obowiązku testowania w przypadku pobytów w Niemczech do 72 godzin. Przeczytaj szczegółowe informacje na TEJ stronie: https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/K/Corona/corona-einreise-verordnung-ueberblick.pdf?__blob=publicationFile

Grecja – Elektroniczny formularz lokalizatora pasażerów (kody PLF i QR) jest obowiązkowy dla wszystkich wjeżdżających do Grecji. Formularze można wypełnić tutaj: https://travel.gov.gr

Włochy – Kierowcy zawodowi wjeżdżający do Włoch lub przejeżdżający przez Włochy, którzy spędzili w Austrii więcej niż 12 godzin w ciągu 14 dni przed przybyciem do Włoch, muszą być w stanie przedstawić władzom wynik negatywny (PCR lub antygen) nie starszy niż 7 dni. Kierowcy z zagranicy wjeżdżający do Włoch muszą wypełnić to oświadczenie własne: https://forms.transportinnood.nl/wp-content/uploads/2021/01/modulorientrosintetico21dicembre_nieuw.pdf Kwarantanna lub test COVID nie są obowiązkowe. Kierowca musi wysłać formularz pocztą elektroniczną do odpowiedniego GGD (zakładu opieki zdrowotnej) wg prowincji wjazdu. Lista adresów GGD we Włoszech, na które kierowca może przesłać kopię formularza, znajduje się tutaj: https://forms.transportinnood.nl/wp-content/uploads/2020/11/ASL-contact-points-280420-new-1.pdf

Łotwa – Rząd Łotwy przedstawił listę dodatkowych dokumentów wymaganych od pracowników obsługi ładunków i pasażerów. Wymagane dokumenty to prawo jazdy, karta kierowcy do tachografu cyfrowego oraz certyfikat europejski Załącznik 3 (wydany i wypełniony przez pracodawcę). Dokumenty te mogą mieć formę papierową lub cyfrową. Ponadto pracownicy transportu muszą wypełnić kwestionariusz na stronie internetowej Covidpass przed przybyciem na Łotwę. Negatywny wynik testu na COVID-19 nie jest wymagany: https://covidpass.lv/

Holandia – Godzina policyjna została przedłużona. W przypadku transportu międzynarodowego, list przewozowy CMR jest wystarczający dla czynności wykonywanych w czasie godziny policyjnej. W czasie godziny policyjnej osoba przemieszczająca się „na zewnątrz” musi być w stanie udowodnić, że jest w drodze z ważnego powodu.

Norwegia – Osoby odwiedzające Norwegię muszą na żądanie podać dane osobowe, dane kontaktowe, miejsce kwarantanny i pracodawcę. Obejmuje to kierowców zawodowych. Kierowcy śpiący w pojeździe muszą się zarejestrować. Wystarczy wpisać kod pocztowy miejsca, w którym znajduje się pojazd. Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/government-introduced-registration-requirement-for-all-people-entering-norway/id2815594/

Portugalia – Kierowcy ciężarówek muszą posiadać certyfikat pracodawcy do wykonywania transportu w Portugalii. Nie wszystkie przejścia graniczne są otwarte. Obecnie nie ma dostępnej listy przejść granicznych, które pozostaną otwarte dla transportu międzynarodowego. Certyfikat: https://www.cetm.es/add/BancoDeDocumentos/noticias/declaracion_portugal.docx

Hiszpania – Każdy kierowca w hiszpańskich regionach Nawarry i Aragonii musi mieć ze sobą formularz lokalizacyjny. W regionie Nawarry jest to ten dokument:

https://sie.fer.es/esp/Asesorias/Economico_financiero/COVID-19/Movilidad_-_Estado_Alarma_-_Suspension_Actividades/Modelo_certificado_emitir_losas_trabajadoresas_cuenta_ajena_NAVARRA/webFile_29333.htm

 a w Aragonii ten dokument:

https://fitalog.it/documents/yu_news/804/aragona.pdf

 Obowiązek posiadania formularzy dotyczy tylko sytuacji, gdy kierowca wysiada lub wraca do pojazdu. Na przykład, jeśli kierowca musi przejechać tylko przez regiony Nawarry i Aragonii lub musi udać się do centrum, w którym towary są ładowane i / lub rozładowywane, świadectwo nie jest wymagane. W hiszpańskim regionie La Rioja istnieje obowiązek posiadania tego dokumentu przez cały czas.

Szwajcaria – od poniedziałku 8.02.2021 kierowcy muszą wypełnić zgłoszenie przed wjazdem do Szwajcarii. Rejestracji można dokonać online za pośrednictwem tej strony: https://swissplf.admin.ch/home Kierowcy ciężarówek są zwolnieni z obowiązku testowania i kwarantanny pod warunkiem wykonywania prac transportowych trwających krócej niż 24 godziny. Kliknij tutaj, aby uzyskać broszurę informacyjną: https://forms.transportinnood.nl/wp-content/uploads/2021/02/Acrobat-document.pdf

Wielka Brytania – Od 16 marca kierowcy ciężarówek, którzy przebywali w Wielkiej Brytanii krócej niż 48 godzin, nie muszą przestrzegać obowiązku wykonania testu Covid. Pomiędzy Niderlandami a władzami Wielkiej Brytanii nadal istnieje spór interpretacyjny, w jaki sposób kierowcy mogą udowodnić, że nie przebywali w Wielkiej Brytanii dłużej niż 48 godzin. Francja złagodziła środki w dniu 21 lutego 2021 r., – kierowcy powracający do Francji, którzy spędzili w Wielkiej Brytanii mniej niż 48 godzin, nie muszą mieć negatywnego wyniku testu Covid. Podczas podróży z Francji do Wielkiej Brytanii za pośrednictwem promu / Eurotunnelu, kierowcy otrzymają automatycznie dowód potwierdzający czas przeprawy. Należy ten dokument okazać podczas odprawy w podróży powrotnej. Obowiązek przedstawienia negatywnego wyniku testu pozostaje dla kierowców, którzy przebywają w Wielkiej Brytanii dłużej niż 48 godzin. Kierowcy ciężarówek przybywający do Kent z dowodem negatywnego testu Covid i ważnym KAP są teraz wysyłani do portu lub terminalu Eurotunnel. O KAP można ubiegać się online, korzystając z tego linku: https://www.gov.uk/check-hgv-border  To oświadczenie jest również wymagane w przypadku podróży pociągiem z Anglii i Irlandii do Francji. Kierowcy są zwolnieni z obowiązkowej kwarantanny, ale muszą zarejestrować się 48 godzin przed wjazdem do Wielkiej Brytanii. Rejestracji można dokonać przed wyjazdem za pomocą tego linku: https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk Formularz rejestracyjny należy wydrukować lub uzupełnić cyfrowo.

Źródło: TLV, IRU, Transportinnood