Ostatnie nastroje społeczne pozwalają założyć, że w państwie polskim nie dla każdego dyskryminacja, nacjonalizm oraz ksenofobia są czymś, co należy potępiać. Poglądy możemy mieć różne i bez względu na to, czy zgadzamy się z poglądami innych, powinniśmy je szanować. Pewnych założeń jednak nigdy nie będziemy mogli zaakceptować, jeśli przyjmujemy, że tym, na czym opiera się cały porządek naszego państwa, jest Konstytucja. To ona wyznacza pewne granice, których, mimo swoistej wolności wypowiedzi i poglądów, nie możemy przekraczać, aby wartości demokratyczne nadal miały w naszym kraju miejsce. Art. 32 § 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, iż nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Taka dyskryminacja natomiast jest uznawana przez nasz kodeks karny za przestępstwo zgodnie z art. 256 oraz 256.

Dnia 8 września 2017 roku na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Szczecinie pojawił się artykuł zatytułowany „Ukraiński styl jazdy”. Autor tekstu opisuje sytuację zatrzymania kierowcy przez służby kontrolne WITD w celu przeprowadzenia kontroli pojazdu oraz odpowiednich dokumentów. Okazuje się, iż kierowca dopuścił się złamania obowiązujących przepisów poprzez wielokrotne przekroczenie dopuszczalnych norm prowadzenia pojazdów. Autor artykułu wyraźnie wskazuje, że jego zdaniem, powodem wyżej wskazanych naruszeń jest fakt, że zatrzymany kierowca jest obywatelem Ukrainy. Wielokrotnie podkreśla jego pochodzenie, jakby miało one znaczenie pierwszorzędne, w przypadku, gdy nie ma żadnego znaczenia. Sam tytuł „Ukraiński styl jazdy” oraz cały akapit pierwszy, odnoszący się do wzrostu zatrudnienia obywateli Ukrainy, którzy, zdaniem autora, poprzez „chęć utrzymania pracy oraz wysokie, jak na ukraińskie warunki, płace, nie do końca respektują europejskie normy czasu pracy”, wskazują, iż autor tekstu podsumowuje styl jazdy wszystkich kierowców z Ukrainy pod kątem jednego kierowcy, uznając, że nie jeżdżą oni zgodnie z zasadami przepisów transportowych oraz szukają nielegalnych sposobów zarobienia większej ilości pieniędzy. Tym samym autor dopuszcza się zachowań na tle ksenofobicznym w stosunku do ludności ukraińskiej z powodu jej przynależności narodowej. Wskazując, iż zatrzymany kierowca dopuścił się naruszeń obowiązujących przepisów transportowych ze względu na swoją narodowość, autor znieważa oraz dyskryminuje tego kierowcę. Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Szczecinie, publicznie, poprzez jawną niechęć i negatywne wyrażanie się o obywatelach Ukrainy, dopuszcza się ksenofobii na tle różnic narodowościowych.

Jako Stowarzyszenie, którego jednym z celów statutowych jest zapewnienie ochrony interesów prawnych osób związanych z branżą transportu drogowego, nie możemy zgodzić się na takie zachowania przez Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Szczecinie. Przeciwstawiamy się wszelkiego rodzaju ksenofobii i dyskryminacji, a co za tym idzie, wystosowaliśmy już odpowiednie pismo w celu zbadania sprawy przez odpowiednie organy i pociągnięcia do odpowiedzialności autora wyżej omawianego artykułu.