• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
Aktualności
Płaca Minimalna Austria - Zmiany PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 29 maja 2017 07:56

W dniu 22 maja 2017 Rząd Austrii opublikował przepisy zmieniające ustawę o zwalczaniu dumpingu socjalnego i społecznego, wskutek której od dnia 1 czerwca 2017 roku procedury delegowania pracowników w transporcie do Austrii zostaną znacznie ułatwione. Przede wszystkim zmianie ulegnie formularz zgłoszeniowy, który będzie dostosowany stricte do działalności transportowej. Do głównych zmian należy zaliczyć możliwość delegowania kilku pracowników przy użyciu jednego formularza, a także możliwość zadeklarowania okresu delegowania aż do 6 miesięcy. Ponadto kierowca nie musi posiadać przy sobie dokumentów potwierdzających wypłatę wynagrodzenia na poziomie austriackiej płacy minimalnej. Wg nowych przepisów dokumenty potwierdzające wypłatę minimalnego wynagrodzenia przesyła się wyłącznie na żądanie organu kontroli do czternastego (14) dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym kontrola miała miejsce. Szczegóły w austriackim dzienniku ustaw nr GP XXV RV 1589 AB 1603 S. 175. BR: AB 9788 S. 867 (strona internetowa TUTAJ)

 
Odpoczynki tygodniowe w Niemczech - kary pieniężne PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 25 maja 2017 10:39

W dniu 25 maja 2017 roku Niemcy ustawą BGBl I 2017, 1214, wzorem rządów Belgii i Francji, wprowadziły system kar pieniężnych dla przewoźników i kierowców, realizujących regularne (powyżej 45 godzin) odpoczynki niezgodnie z warunkami określonymi w art. 8 ust. 8 rozporządzenia 561/2006 (WE), tj w kabinie pojazdu. Zgodnie z wprowadzanymi normami wykorzystanie odpoczynku tygodniowego regularnego w pojeździe będzie sankcjonowane karą pieniężną 180 Euro dla przedsiębiorcy oraz 60 Euro dla kierowcy za każdą godzinę nieprawidłowo wykorzystanego odpoczynku tygodniowego.

Więcej…
 
Nowy wyrok SN zasądzający ryczałty PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 12 kwietnia 2017 11:51

W dniu 21 lutego 2017 roku Sąd Najwyższy wydał wyrok o sygnaturze I PK 300/15, zasądzający kierowcy zwrot kosztów podróży służbowej – ryczałtów noclegowych w transporcie międzynarodowym. Wyrokiem tym SN wskazał, iż wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie musi być uwzględniany w sprawach z powództwa kierowców o ryczałty noclegowe. Treść wyroku stanowi głównie potwierdzenie, iż Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją wyłącznie jednego artykułu z ustawy o czasie pracy kierowców (art. 21a), jednakże inne przepisy ustawy dotyczące podróży służbowej pozostają w mocy. Reasumując stanowisko SN wydaje się potwierdzać, iż cała bitwa kierowców i przewoźników wcale się nie skończyła, a dzięki temu wyrokowi może na nowo rozgorzeć.

Poniżej pełna treść wyroku.

Wyrok SN

Poprawiony: środa, 12 kwietnia 2017 12:14
 
Niemcy – nowe kary za odpoczynek tygodniowy uchwalone PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 03 kwietnia 2017 20:59

W dniu 31 marca Rada Federalna przyjęła projekt nowelizacji ustawy Fahrpersonalgesetz (ustawy o kierowcach) wprowadzającą wysokie kary pieniężne za naruszenie przepisów rozporządzenia 561/2006 poprzez wykorzystywanie regularnych odpoczynków tygodniowych w pojeździe (numer druku rządowego 18/10882). Wg nowo wprowadzanych przepisów odpowiedzialność za prawidłowość korzystania z odpoczynków będzie nakładana zarówno na przewoźników, jak i zatrudnionych kierowców. W przypadku stwierdzenia przez uprawniony organ kontroli, że kierowca wykorzystuje regularny okres odpoczynku tygodniowego w pojeździe nakładane będą kary:

Więcej…
 
Ustawa o monitorowaniu przewozu podpisana PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 03 kwietnia 2017 20:53

W dniu 31 marca 2017 Prezydent podpisał ustawę z dnia 9 marca 2017 roku o monitorowaniu przewozu drogowego towarów. W chwili obecnej oczekujemy na opublikowanie w dzienniku ustaw, co biorąc pod uwagę tempo procedowania ustawy może odbyć się w ciągu kilku następnych dni. Ustawa wejdzie w życie w ciągu 14 dni od momentu ogłoszenia za wyjątkiem przepisów karnoadministracyjnych, które wejdą w życie w dniu 1 maja 2017.

 

Więcej…
 
Inerpretacja ZUS w sprawie ryczałtów - SPFT miało rację PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 23 marca 2017 11:53

W dzień po opublikowaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego na stronach internetowych SPFT (tutaj) zawarliśmy informację, iż treść wyroku nie wpływa zbytnio na prawo przedsiębiorcy do wypłacania diet i ryczałtów noclegowych na tych samych zasadach co przed wyrokiem. Oczywiście z czasem naszły wątpliwości nie tyle ze stanem prawnym, ale z nieobliczalnością organów podatkowych i ZUS, które mogą dowolnie kształtować interpretacje dotyczące przepisów art. 21a ustawy o czasie pracy kierowców, a w konsekwencji swobodnie uznawać (bądź nie) prawo przedsiębiorcy do uwzględniania jako nieoskładkowanego przychodu kierowcy kwot wypłacanych jako diety i ryczałty noclegowe.

Poprawiony: czwartek, 23 marca 2017 12:07
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 22